ประเพณี "สักการะพระพุทธเมตตา บูชาเจ้าปู่ภูกระดึง" ประจำปี 2565

17 พ.ย. 2565      9 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. นางสาวจุทามาศ กุลรัตน์ ท่องเที่ยวและก็พาจังทวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริและพัฒนาด้นการท่องเที่ยว เข้าร่วมประเพณี "สักการะพระพุทธเมตตา บูชาเจ้าปู่ภูกระดึง" ประจำปี 2565 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ด้วยอำเภอภูกระดึง ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และพี่น้องขาวอำอฎกระดึง ได้จัดงานเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชาวอำเภอฎกระดึงและบอกเล่าความเป็นภูกระดิ้ง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับคนภูกระตึงและบุคคลภายนอก นักท่องเที่ยวได้รับรู้รับทราบความเป็นมาของภูกระดึงในประเพณี "สักการะพระพุทธเมตตา บูชาเจ้าปู่ภูกระดึง" ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 14 - 20 พฤศจิกายน 2565 ณ. บริวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอฎกระดึง จังหวัดเลย