การตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พศ.2565

17 พ.ย. 2565      9 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. นางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย มอบหมายให้นายอนุชา ปะทิรัมย์ นักวิคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ และนางสาวพัชรี ศรีทองอ่อน เจ้าหน้าที่ TAC เข้าร่วมตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พศ.2565 ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมไทดำ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยกรมการท่องเที่ยวมีกำหนดการตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเชียน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2565 ตามแผนการตรวจประเมินฯ โดยมีคณะกรรมการตามคำสั่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่ 84/2565ลงวันที่ 25 เมษายน 2565 ร่วมตรวจประเมินฯในครั้งนี้ด้วย