การลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ( Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA)

7 ต.ค. 2564      124 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอเชียงคาน การสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ( Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ณ โรงแรมภายในตัวเมืองเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ดังนี้ 1. โรงแรมใดเฮงบูติค 1 2. โรงแรมดีโอลด์เชียงคาน บูทิคโฮเทล 3. โรงแรมนอนนับดาวริมภู 4. โรงแรมเดอะริเวอร์ ทรี 5. โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน รีสอร์ท เนื่องด้วยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีคำสั่งมอบหมายให้สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทุกจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ( Amazing Thailand Safety & Health Administration ( SHA) ) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมรับรองผลการตรวจประเมินเบื้องต้น