พิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อม ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการบริการ ทางการท่องเที่ยว รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (safety zone for tourists)

16 ก.ย. 2564      153 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันพุธที่ 15 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น. นางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับการบริการทางการท่องเที่ยว รูปแบบวิถีชีวิตใหม่ (safety zone for tourists) ณ ห้องประชุมโรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ กรีนยิลล์ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย กำหนดดำเนินอบรมจำนวน ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ มีกิจกรรมภาคปฏิบัติลงพื้นที่สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว ณ แหล่งท่องเที่ยวสกายวอร์ค แหล่งท่องเที่ยวแก่งคุดคู้ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ไทดำ แหล่งท่องเที่ยวถนนคนเดินเชียงคาน รุ่นที ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ กันยายน พ.ศ. 6๕๖๔ ณ ห้องประชุมโรงแรมภูเรือ บุษบา อำเภอภูเรือจังหวัดเลย