กิจกรรม "เดินสามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตรย์" และกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม 2563 จังหวัดเลย

17 ธ.ค. 2563      90 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. นางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรม "เดินสามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตรย์" และกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ 16 ธันวาคม 2563 จังหวัดเลย จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงานการกีฬาแห่ประเทศไทยจังหวัดเลย สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเลย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ นักกีฬา นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม และร่วมกิจกรรมเต้นแอโรบิค กิจกรรมการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดเลย จากการแข่งขันกีฬาการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2564 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันที่ 4 โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกรียติและน้อมรำลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และเพื่อให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยเห็นความสำคัญและคุณค่าของการกีฬา การออกกำลังกาย และมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬามากยิ่งขึ้น และชาวไทยร่วมใจเป็นหนึ่งร่วมแรงสามัคคี ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตรย์"