โครงการจังหวัดเลยร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยรถบริการนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 5

16 ธ.ค. 2563      79 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย มอบหมายให้ นายชัยพงศ์ แสงจันทร์ ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย และ เจ้าหน้าที่ TAC ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ผู้ประกอบการรถนำเที่ยวขึ้นภูพระใหญ่สกายวอกเชียงคาน หัวข้อ มาตรฐานการบริการนักท่องเที่ยว ภายใต้โครงการจังหวัดเลยร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยรถบริการนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 5 โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม คือ พนักงานขับรถชมรมรถนำเที่ยวภูพระใหญ่สกายวอกเชียงคาน บ้านท่าดีหมี จำนวน 50 คน ณ ศาลาการเปรียญวัดจอมมณี บ้านท่าดีหมี อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย