การเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

16 ธ.ค. 2563      56 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เริ่มเคลื่อนขบวนจากบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเลย ไปตามถนนเจริญรัฐผ่านหน้าวิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย เดินตรงผ่านหน้าตลาดเช้า แล้วเลี้ยวซ้ายบริเวณไฟแดงหน้าห้างวิไลลักษณ์ เข้าสู่ถนนร่วมใจ ผ่านหน้าโรงเรียนอนุบาลเลยตรงข้ามถนนร่วมใจ ถึงแยกไฟแดงหน้าโรงเรียนเมืองเลย แล้วเข้าสู่บริเวณศาลากลางจังหวัดเลย นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตำรวจ ทหาร กรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาธิปไตยตำบล ชมรม อาสาสมัคร นักศึกษาวิชาทหารนักเรียน นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่น