ครงการจังหวัดเลยร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยรถบริการนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รุ่นที่ 2

18 พ.ย. 2563      173 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. .นางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย มอบหมายให้นายชัยพงศ์ แสงจันทร์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เข้าร่วมเป็นวิทยากรโครงการจังหวัดเลยร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยรถบริการนักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รุ่นที่ 2 ในหัวข้อเรื่อง มาตรฐานการให้บริการนักท่องเที่ยว พร้อมด้วยมอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ TAC เลย ร่วมอำนวยความสะดวกในโครงการดังกล่าว กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้ประกอบการชมรมรถนำเที่ยวภูชมลาว สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จัดโดย สำนักงานขนส่งจังหวัดเลย ณ หอประชุมหมู่บ้านนากะเซ็งตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย