ประชุมระดมสมองเพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

13 พ.ย. 2563      164 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 - 16.30 น. นางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ได้เข้าร่วมประชุมระดมสมองเพื่อตรวจสอบและยืนยันข้อมูล การออกแบบและรูปแบบสื่อ ก่อนผลิตและนำไปใช้จริงในการสื่อสารเพื่อปลูกจิตสำนึกต่อการอนุรักษ์อาหารท้องถิ่น ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ภายใต้แผนงานวิจัยบูรณาการเรื่อง นวัตกรรมการขับเคลื่อนอาหารท้องถิ่นบนฐานเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ณ ห้องประชุม ชั้น 9 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย