การอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge)

3 พ.ย. 2563      47 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563 นางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย มอบหมายให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย นำสมาชิกผู้ประกอบการด้านที่พักภายในพื้นที่จังหวัดเลย เข้าร่วมอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพที่พักนักเดินทาง(Home Lodge) ภายใต้โครงการส่งเสริมแบบพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์คุณภาพที่พักนักเดินทาง (Home Lodge) และยกระดับคุณภาพการให้บริการของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ร่วมถึงชุมชนเพื่อให้เกิดการใช้จ่ายด้านการท่องเที่ยวในประเทศ ตลอดจนกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างทั่วถึง ณ ห้องภาสกร มลฑาทิพย์ ฮอลล์ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดอุดรธานี