การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2564

15 ต.ค. 2563      15 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. นางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์ ท่องเที่ยวแลผปะกีฬาจังหวัดเลย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ TAC เลย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2564 เพื่อดำเนินงานและสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และโรคติดต่ออื่นๆ ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย มีประเด็นการพิจารณาเกี่ยวกับการท่องเที่ยว คือ การเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมฯ