พิธีเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง ปีการท่องเที่ยว 2564

1 ต.ค. 2563      42 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 น. นางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย เข้าร่วมพิธีเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง ปีการท่องเที่ยว 2564 โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดและมีนายต่อศักดิ์ สกุณวัฒน์ นายอำเภอภูกระดึง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชานและนักท่องเที่ยว ร่วมในพิธีเปิดฯจำนวนมาก สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อุทยานแห่งชาติภูกระดึงจึงทำการปิดการท่องเที่ยวตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม ถึง 30 กันยายน 2563 รวมเวลา 6 เดือน ฉะนั้นการเปิดการท่องเที่ยวภูกระดึงในปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก เนื่องจากธรรมชาติบนภูกระดึงจะสวยงามเป็นพิเศษจากการฟื้นตัวของป่าในช่วงเวลา 6 เดือนที่ปิดทำการไป อุทยานแห่งชาติภูกระดึงร่วมกับอำเภอภูกระดึง จึงได้จัดพิธีเปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง ประจำปีการท่องเที่ยว 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ กระตุ้นและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวให้รู้จักแพร่หลายอันจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น