โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแนวโน้มกระแสการท่องเที่ยววิถีใหม่ กิจกรรมอบรมผู้สื่อความหมาย (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น)

30 ก.ย. 2563      28 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

จังหวัดเลย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแนวโน้มกระแสการท่องเที่ยววิถีใหม่ กิจกรรมอบรมผู้สื่อความหมาย (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยว สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่ โดยมีวิทยากรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมให้ความรู้ ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน ถึง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมเดอะแคมป์ เชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยได้รับเกียรติจากนายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอเชียงคาน เป็นประธานในพิธีเปิด