พิธีมอบรางวัล การประกวดภาพถ่ายกิจกรรมการท่องเที่ยววิถีใหม่ ประจำปี 2563

24 ก.ย. 2563      41 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย นำคณะผู้ได้รับรางวัลจากการจัดกิจกรรม ประกวดภาพถ่ายการท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ จังหวัดเลย ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยวรูปแบบการท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ ประจำปี 2563 โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานมอบรางวัลแต่ละประเภท ซึ่งแบ่งการประกวดออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1. ประเภทการถ่ายภาพแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเลย สถานที่ท่องเที่ยว แหล่งใหม่ ในมุมมองที่หลากหลาย และสร้างสรรค์ 2. ประเภทการถ่ายภาพแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเลย สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งเก่า ในมุมมองใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ 3. คลิป วิดีโอสั้น การออกแบบ model มาตรฐานในการดูแลสถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยว และแต่ละประเภทของการส่งภาพเข้าประกวดนั้น จะได้รับรางวัล ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ๆ 7000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ 4000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัลๆ 3000 บาท และผลของการประกวด ทางคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ คัดเลือก และ ตัดสินผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้ ประเภทการถ่ายภาพแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเลย สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ ในมุมมองที่หลากหลาย และสร้างสรรค์ ชนะเลิศ ได้แก่ นาย คณกร แสงสว่าง รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายอภิรักษ์ ทีหล้า รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายชาคริต สะลอยรัมน์ ประเภทการถ่ายภาพแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเลย สถานที่ท่องเที่ยวแหล่งเก่า ในมุมมองใหม่ๆ เชิงสร้างสรรค์ ชนะเลิศ ได้แก่ นายวรวิทย์ วิจิตรปัญญา รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายคณกร แสงสว่าง รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายชาคริต สะลอยรัมน์ คลิป วิดีโอสั้น การออกแบบ model มาตรฐานในการดูแลสถานประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยว ชนะเลิศ ได้แก่ นายวสันต์ สุนา รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ไม่ผ่านเกณฑ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ไม่ผ่านเกณฑ์ ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย