ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัด

24 ก.ย. 2563      33 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย มอบหมายให้ นางสาวมณฑกัญจน์ คงสำราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัด เพื่อบูรณาการให้มีองค์กรเชื่อมโยงทางวิชาการและปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในจังหวัดเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพบรรลุตามเป้าหมาย ในการกำหนดมาตรการการแก้ไขปัญหา ประสานติดตามและให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติตามด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ณ ห้องประชุมภูสวนทราย ชั้น2 ศาลากลาง จังหวัดเลย