โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น "อาหารพื้นถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน งานวัฒนธรรมเชื่อมใจ วิถีไทเลย “ เทิดไท้องค์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

16 ก.ย. 2563      17 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2563 เวลา 19.00 น. นางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย เข้าร่วมโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น "อาหารพื้นถิ่น ศิลปินพื้นบ้าน งานวัฒนธรรมเชื่อมใจ วิถีไทเลย “ เทิดไท้องค์ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดำเนินโครงการโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ร่วมกับอำเภอภูเรือ โดยมีนายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ แขกผู้มีเกียรติ นักท่องเที่ยวและสื่อมวลชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย