คาราวานรถยนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธและท่องเที่ยวชุมชน ตามเส้นทางกลุ่มจังหวัดสบายดี (จังหวัดเลย-หนองคาย-บึงกาฬ-อุดรธานี-หนองบัวลำภู)

16 ก.ย. 2563      17 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 12 กันยายน 2563 นายณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดเลย เป็นประธานปล่อยคาราวานรถยนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธและท่องเที่ยวชุมชน ตามเส้นทางกลุ่มจังหวัดสบายดี (จังหวัดเลย-หนองคาย-บึงกาฬ-อุดรธานี-หนองบัวลำภู) ณ บริเวณลานจอดรถหน้าสนามกีฬากลางจังหวัดเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยจังหวัดเลย มอบหมายสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ร่วมกับหอการค้าจังหวัดเลย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท (Nakhee Route) กิจกรรมคาราวานรถยนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธและท่องเที่ยวชุมชน ตามเส้นทางกลุ่มจังหวัดสบายดี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารจากหอการค้าจังหวัดเลย สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย และภาคีเครือข่ายกลุ่มจังหวัดสบายดี ประกอบด้วย จังหวัดเลย หนองบัวลำภู อุดรธานี หนองคาย และจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดยกิจกรรมคาราวานรถยนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยว กำหนดจัด 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-15 กันยายน 2563 รวม 4 วัน 3 คืน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-21 กันยายน 2563 รวม 4 วัน 3 คืน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละ 100 คน