การประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ในระดับพื้นที่ จังหวัดเลย

9 ก.ย. 2563      19 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.

นางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย มอบหมายให้นายสถาพร แก้วพิลารมย์ เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ร่วมกับจังหวัดและพื้นที่ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพื้นที่นำร่องการขับเคลื่อน SDGs ในระดับพื้นที่ ซึ่งรวมถึงจังหวัดเลย รับฟังการนำเสนอการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่  ดัชนีการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับจังหวัด สถานการณ์การพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัด รูปแบบ กลไก และความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนSDGs ในระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมโรงแรมใบบุญแกรนด์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย