งานแถลงข่าวโครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยว ตามเส้นทางโรแมนติก รูท (Romantic Route) และนาคี รูท (Nakhee Route)

9 ก.ย. 2563      31 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

งานแถลงข่าวคาราวานรถยนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธและท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดเลย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย เตรียมจัดกิจกรรมคาราวานรถยนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธและท่องเที่ยวชุมชน ตามเส้นทางกลุ่มจังหวัดสบายดี เริ่มจากจังหวัดเลย ไปหนองคาย – บึงกาฬ – อุดรธานี และสิ้นสุดปลายทางที่จังหวัดหนองบัวลำภู จัดทั้งหมด 2 ครั้ง ๆ แรกวันที่ 12 – 15 กันยายน 63 นี้ เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (8 กันยายน 2563) ที่ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย , นางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย , นายพัชรณัฏฐ์ เจียระพงษ์ รองประธานหอการค้า ฝ่ายการท่องเที่ยวจังหวัดเลย และ ว่าที่ ร.ต.กฤษณ์ชาณัฏฐ์ กุลรัชชหิรัญ นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเลย ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “คาราวานรถยนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธและท่องเที่ยวชุมชนตามเส้นทางกลุ่มจังหวัดสบายดี ตามโครงการพัฒนาศักยภาพสถานที่ท่องเที่ยวตามเส้นทางโรแมนติก (Romantic Route) และนาคี รูท (Nakhee Route) จังหวัดเลย โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย กำหนดจัดกิจกรรมคาราวานรถยนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีพุทธและท่องเที่ยวชุมชน ตามเส้นทางกลุ่มจังหวัดสบายดี เริ่มจากจังหวัดเลย ไปหนองคาย – บึงกาฬ – อุดรธานี และสิ้นสุดปลายทางที่จังหวัดหนองบัวลำภู โดยกำหนดจัดกิจกรรมฯทั้งหมด 2 ครั้ง ๆ แรกจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 15 กันยายน 63 และครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 21 กันยายน 2563 ซึ่งเส้นทางของคาราวานฯ ที่จะจัดให้มีขึ้นนี้ จะเป็นวัดและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ รวมไปถึงสถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อเรื่องพญานาคในแต่ละจังหวัด ที่จะเป็นเส้นทางสำคัญในการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดสบายดี ในอนาคตข้างหน้าต่อไป