การตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน

8 ก.ย. 2563      34 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันอังคารที่ 8 กันยายน 2563 เวลา 9.00 - 16.30 น. นางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย มอบหมายให้นายสถาพร แก้วพิลารมย์ เข้าร่วมตรวจประเมินเพื่อรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อดำเนินการตรวจประเมินชุมชนเพื่อรับรองมาตรฐาน ตามหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดของมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ กลุ่มบริการนักท่องเที่ยวภูพระใหญ่ ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย