พิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

8 ก.ย. 2563      35 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 4 กันยายน 2563 เวลา 19.00 น. นางสาวจุฑามาศ กุลรัตน์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น “งานวัฒนธรรมเชื่อมใจ วิถีไทเลย เทิดไท้องค์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมลุ่มน้ำหมัน” ซึ่งจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ณ ลานวัดโพนชัย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิด