ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2563)

7 เม.ย. 2563      84 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

ประกาศ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย

เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก

และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม – มีนาคม พ.ศ. 2563)