วิสัยทัศน์ พันธกิจ

14 พ.ย. 2562      1633 views

แชร์ทั้งหมด 46 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วิสัยทัศน์

ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬาของจังหวัดเลยให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ยั่งยืน ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น และออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิต"

 

พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานที่ดีและมีคุณภาพอย่างยั่งยืน เพิ่มรายได้ของประชาชน

2.ส่งเสริม สนับสนุน ให้เยาวชน และประชาชนได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายอย่างทั่วถึงและเป็นวิถีชีวิต