ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔   17 ก.ย. 2564 112 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ   23 ก.ค. 2564 195 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวตลอดการดำเนินกิจกรรม   25 มิ.ย. 2564 127 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการค่าจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการอบรม และค่าจัดทำป้ายโครงการ   25 มิ.ย. 2564 130 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการ จัดสถานที่ พร้อมวัสดุ อุปกรณ์เครื่องครัว วัตถุดิบเครื่องปรุงส.....   25 มิ.ย. 2564 130 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการเซฟชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ส่งเสริมนโยบายการท.....   31 มี.ค 2564 177 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดเช่าการจ้างเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ   18 ม.ค. 2564 364 ครั้ง