แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ประกาศจังหวัดเลย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา.....   12 พ.ค. 2563 112 ครั้ง icon
ประกาศจังหวัดเลย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรั.....   22 เม.ย. 2563 104 ครั้ง icon
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเ.....   22 เม.ย. 2563 96 ครั้ง icon
ร่างประกาศจังหวัดเลย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอ.....   16 เม.ย. 2563 86 ครั้ง icon
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม .....   16 เม.ย. 2563 95 ครั้ง icon
ร่างประกาศจังหวัดเลย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอ.....   10 เม.ย. 2563 69 ครั้ง
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม .....   10 เม.ย. 2563 76 ครั้ง
ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   24 ก.พ. 2563 113 ครั้ง icon
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมฯกิจกรรม ปรับปรุงสะพานข้ามกุดป่อง จังหวัดเลย   23 พ.ย. 2561 255 ครั้ง