แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการ SHOW LOEI กิจกรรม SHOW LOEI BLOSSOMS PhuRuea อำเภอภ.....   23 ก.ย. 2564 128 ครั้ง
เอกสารประกวดราคาเช่า การเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ (ขนาดปริมาต.....   18 ม.ค. 2564 345 ครั้ง
ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาเช่าการเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ.....   7 ม.ค. 2564 327 ครั้ง
ประกาศจังหวัดเลย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   7 ม.ค. 2564 349 ครั้ง
ประกาศจังหวัดเลย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคา.....   12 พ.ค. 2563 516 ครั้ง icon
ประกาศจังหวัดเลย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอนุรั.....   22 เม.ย. 2563 474 ครั้ง icon
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเ.....   22 เม.ย. 2563 389 ครั้ง icon
ร่างประกาศจังหวัดเลย โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการอ.....   16 เม.ย. 2563 353 ครั้ง icon
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม .....   16 เม.ย. 2563 396 ครั้ง icon