ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมการจัดแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2563 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแ.....
21 ต.ค. 2563 15 ครั้ง
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ครบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2.....
21 ต.ค. 2563 6 ครั้ง
เตรียมความพร้อมการพัฒนาปรับปรุงจัดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวอำเภอภูเรือในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว
19 ต.ค. 2563 15 ครั้ง
โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดเลย และโครงการบรูณาการ...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย.....
16 ต.ค. 2563 14 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย ครั้งที่ 1/2564
15 ต.ค. 2563 14 ครั้ง
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ.....
14 ต.ค. 2563 8 ครั้ง
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ.....
14 ต.ค. 2563 5 ครั้ง
กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ.....
14 ต.ค. 2563 7 ครั้ง
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการรายงานผลการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพใน.....
8 ต.ค. 2563 10 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดย่อย