ข่าวประชาสัมพันธ์

งาน SHOW LOEI BLOSSOMS PHURUEA 2021
30 พ.ย. 2564 67 ครั้ง
SHOW LOEI BLOSSOMS PHURUEA 2021
30 พ.ย. 2564 70 ครั้ง
การลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของสถานประกอบการที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ( Amazin.....
7 ต.ค. 2564 218 ครั้ง
ประกาศรายชื่อ การสรรหาและเลือกสรร พนักงานราชการเฉพาะกิจของสำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
23 ก.ย. 2564 163 ครั้ง
พิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อม ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการบริการ ทางการท่องเที่ยว รูปแบบวิถีชีวิตใหม.....
16 ก.ย. 2564 200 ครั้ง
แก้ไขข้อมูลระบบ Zoom Cloud Online Meeting ในประกาศกำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้.....
27 ส.ค. 2564 206 ครั้ง
ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ตามเส้นทางท่องเที่ยวเชิงอาหารภายใต้โครงการเชฟชุมชน เพื่อการท่องเที่ยวรู.....
26 ส.ค. 2564 193 ครั้ง
ประกาศยกเลิกการจัดงานวิ่ง Nahaeo Trail and Crosscountry “นาแห้วเทรลแอนด์ครอสคันทรี”
26 ส.ค. 2564 142 ครั้ง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยวรูปแบบการท่องเที่ยววิถีชีวิตใหม่ ประจำปี 2564
26 ส.ค. 2564 243 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

หมวดย่อย