Facebook share Twitter share Print

“ผีตาโขน Marathon 2022” ครั้งที่ 1 อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

หมวดกิจกรรม : หมวดกีฬา

วันอาทิตย์ที่ 25 ธันวาคม 2565 “มหัศจรรย์วันวิ่งผีตาโขน สัมผัสสายหมอก ดินแดนผีตาโขน ด่านซ้าย จ.เลย กับเส้นทางสุดคลาสสิก ผ่านชุมชน และแหล่งวัฒนธรรม พร้อมเที่ยวชมประวัติ เรียนรู้ความเป็นมาของผีตาโขน บรรยากาศเย็นสดชื่น ตลอดเส้นทาง วัตถุประสงค์ เพื่อรักษาวัฒนธรรม การละเล่นผีตาโขน เพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจภาคส่วนของท้องถิ่น ในอำเภอด่านซ้าย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงการอออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ เพื่อประชาสัมพันธ์การวิ่งให้แพร่หลาย เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด มอบทำบุญให้แก่วัดโพนชัยที่เป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมของผีตาโขน

สถานที่ดำเนินการ
อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย
หน่วยงาน
-
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
-
วัน/เวลาเริ่มต้น
25/12/2565 : 03:00 น.
วัน/เวลาสิ้นสุด
25/12/2565 : 07:00 น.